Naar inhoud gaan

Wratten en voetwratten

De meeste mensen zullen ooit wratten hebben in het leven. Ze zijn over het algemeen onschadelijk en hebben de neiging om uiteindelijk op zichzelf te verdwijnen, maar het kan maanden of jaren duren.

Wat zijn wratten?

Een wrat is een kleine huidvergroeiing op handen of voeten. Het lijkt ook wel op een solide blaar of op een klein bloemkoolvormig uitgroeisel. Wratten hebben een harde textuur, zijn vaak huidkleurig en voelen ruw aan. Wratten kunnen ook donker, bruin of grijs-zwart zijn en kunnen vlak, knobbelig of glad zijn. Wratten worden veroorzaakt door virussen en zijn de meest voorkomende type van huidinfectie.


Wratten kunnen een hard “wratachtig” of “verhoornd” oppervlak hebben. Vaak is er een klein zwart plekje te zien in het midden van de schilferige plek. Dat zwarte plekje is een verstopt bloedvaatje. Een wrat wordt meestal veroorzaakt door een virus. Er zijn verschillende types van virale wratten. Gewone wratten komen meestal voor op de bovenkant van vingers, tenen of op de knieën. Maar ook onder de voetzool en in de handpalm.

Wratten zijn huidinfecties van het humaan papillomavirus (HPV). Wratten zijn goedaardige gezwellen die zich in de huid vormen. Voetwratten, ook plantaire wratten genoemd, zijn een soort wratten die vooral voorkomen op de voetzolen. In het Latijn heten deze wratten verruca plantaris.

Wratten behoren tot de twintig meest gestelde diagnoses in de huisartsenpraktijk. Van alle kinderen op basisscholen heeft een derde wratten, waarvan bijna een derde handwratten, twee derde voetwratten en een minderheid beide vormen. Bij ongeveer de helft van deze kinderen zijn de wratten door de ouders (nog) niet opgemerkt.

De meeste mensen krijgen ooit in hun leven wratten. Doorgaans zijn deze onschuldig, niet kwaadaardig en gaan ze uiteindelijk vanzelf weer weg. Maar dit kan maanden of zelfs jaren duren. Bij kinderen gaat 50% van de wratten binnen zes maanden zonder behandeling weg. Twee derde van de wratten verdwijnt binnen twee jaar vanzelf. Bij volwassenen zijn wratten hardnekkiger, maar uiteindelijk verdwijnen ze.

Wat is een voetwrat?

Een voetwrat is een type wrat dat voorkomt op de voetzolen. De term ‘plantaire wratten’ of verruca plantaris wordt gebruikt voor de wratten die voorkomen onder de voeten. De term “plantair” verwijst naar de voetzool. Maar wordt meestal aangeduid als voetwratten. Wratten zijn de meest voorkomende type huidinfectie. Het zijn infecties van de huid veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).

Waarom krijg je wratten?

Sommige mensen hebben meer kans om wratten te krijgen dan anderen. Wratten zijn besmettelijk en verspreiden zich gemakkelijk door direct contact met het HPV-virus. Wratten en voetwratten worden veroorzaakt door virussen. Het virus dat ze veroorzaakt heet het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus zorgt ervoor dat de bovenlaag van de huid snel groeit, waardoor zich een wrat vormt. Er is méér kans op besmetting door één van de talrijke HPV-virussen wanneer de huid beschadigd is.

Wratten kunnen zich verspreiden door direct contact met wratten of iets dat ermee in aanraking gekomen is. Deze vorm van besmetting noemt men inoculatie. Vlakke of platte wratten kunnen in groten getale voorkomen en kunnen zich verder verspreiden doorscheren of door krabben. Iemand kan zichzelf opnieuw besmetten door de wrat aan te raken en vervolgens een ander lichaamsdeel aan te raken waar de huid beschadigd is. Anderen kunnen besmet raken met het wrattenvirus door handdoeken, scheermesjes of andere persoonlijke voorwerpen te gebruiken van iemand die wratten heeft. Wanneer je in contact gekomen bent met het HPV, kan het virus gedurende vele maanden traag onderhuids groeien alvorens er een wrat zichtbaar wordt. De kans is klein dat je een wrat ontwikkelt door ieder contact met HPV, maar het is altijd een risico.

wortie

Verschillende types van wratten

Wratten zijn de meest voorkomende type huidinfectie. Wratten zijn infecties van de huid met het humaan papillomavirus. Van dit virus bestaan meer dan 100 verschillende virusstammen.

Wratten beginnen gewoonlijk te groeien na contact met één of meerdere virusstammen van HPV. Het virus zorgt ervoor dat de bovenste huidlagen snel aangroeien, wat zorgt voor de afwijkende niet kwaadaardige (niet-canceromateuze) huidvergroeiing. Wratten kunnen soms moeilijk te onderscheiden zijn van andere huidaandoeningen zoals fibromen, moedervlekken en verhoorning, zoals actinische keratose. De eigenschappen en symptomen van wratten zijn afhankelijk van het soort wrat. Er zijn acht categorieën van virale wratten, die gewoonlijk geklasseerd worden naar locatie op het lichaam en hoe ze eruit zien.  

Plantaire wratten of voetwratten (verrucae) 

De term “plantaire” wratten wordt gebruikt voor die wratten die voorkomen op de voetzolen. De voetzool is het “plantaire” oppervlak. Deze wratten hebben de Latijnse benaming verrucae plantaris. Wortie is geschikt voor de behandeling van voetwratten.

Verrucae

Voetwratten lijken harde, dikke stukjes huid met zwarte stipjes. Gewoonlijk groeien deze in de huid door de druk van het gewicht van de persoon, dat de wratten terug in de voetzool duwt. Voetwratten kunnen pijnlijk zijn, vooral wanneer ze zich bevinden op delen van de voet die het gewicht dragen bij het staan of wandelen. Het komt vaak voor dat voetwratten gestolde bloedvaten bevatten, die zien eruit als een zwarte stip in het midden van de wrat. Rond de zwarte puntjes zit een hard, wit gebied, de verhoornde huid.  Voetwratten, verrucae, bevatten één of meerdere gevoelige naar binnen groeiende diepe wortels, de ‘myrmecia’. Ze komen soms ook voor op de hiel of tenen. Wortie is niet geschikt voor de behandeling van waterwratten. Wortie is geschikt voor de behandeling van verrucae.

Mozaïekwrat

Een mozaïekwrat is meestal een groep van voetwratten die heel dicht bij elkaar liggen op een klein gedeelte van de voet. Mozaïekwratten treden meestal op bij onbehandelde wratten die een diameter van enkele centimeters of meer kunnen hebben op de voet. Ze verspreiden zich in clusters van meerdere wratten en ontwikkelen zich vaak op  handpalmen of voetzolen. Wortie is geschikt voor de behandeling van kleinere mozaïekwratten.

Platte / vlakke wratten (verruca plana)

Platte, of vlakke wratten heten ook wel waterwratjes (Molluscum contagiosum). Ze zijn plat, glad en hebben vaak een ronde vorm. Meestal zijn ze geel– of bruinachtig van kleur of huidkleurig. Vlakke wratten noemt men vaak ook jeugdwratten, aangezien ze het vaakst gezien worden bij kinderen. Men ziet ze vaak op het gezicht, de handen, de nek of op de benen. En ze komen vaak voor in grote aantallen van 20 tot 100 wratten die gegroepeerd zijn in een cluster. Waterwratten worden veroorzaakt door een ander wrattenvirus dan gewone wratten. Waterwratten worden veroorzaakt door een pokkenvirus. Wortie is niet geschikt voor de behandeling van waterwratten.

Verruca beter bekend als voetwrat

De term “plantaire wratten” wordt gebruikt voor wratten die voorkomen op de voetzolen. De voetzool is het “plantaire” oppervlak. Deze wratten noemt met ook verrucae, enkelvoud verruca. Voetwratten lijken harde, dikke stukjes huid met zwarte stipjes. Ze komen soms voor op de hielen en op tenen. Gewoonlijk groeien deze terug in de huid door het gewicht van de persoon, dat de wratten terug in de voetzool duwt. Voetwratten kunnen pijnlijk zijn, vooral wanneer ze zich bevinden op de delen van de voet die het gewicht dragen bij het staan of wandelen. Het komt vaak voor dat voetwratten ingedroogde bloedvaten bevatten, die eruitzien als een zwarte stip in het midden, met een hard, wit gebied er rond om heen. Voetwratten (verrucae) bevatten één of meerdere gevoelige diepe wortels, de ‘myrmecia’ op de voetzool die naar binnen groeien. Voetwratten treft men soms aan op de hiel of tenen.

vårta

Zaadwrat of gewone wrat (verruca vulgaris)

Gewone wratten, ook bekend als zaadwratten, treden meestal op aan de rugzijde van vingers en tenen, of op de knieën. Ze zijn gemakkelijk herkenbaar aan het ruwe, bloemkoolachtige uiterlijk. Gewone wratten kunnen op iedere plek op het lichaam voorkomen, maar meestal is dit op knokkels, vingers en ellebogen. Deze wratten op handen en vingers zijn verdikte bultjes. Ze worden ook wel aangeduid als papels of plaques en kunnen kleine zwarte of donkere puntjes bevatten. Dit zijn ingedroogde bloedvaten. Vaak denken mensen dat deze puntjes de “zaadjes” van de wrat zijn, maar dit is niet het geval. Gewone wratten veroorzaken meestal weinig tot geen ongemak, behalve wanneer ze voorkomen op plaatsen waar ze onderhevig zijn aan herhaalde wrijving of druk. Wortie is geschikt voor de behandeling van zaadwratten en gewone wratten.

Andere veelvoorkomende types van wratten

Periunguale wratten groeien het liefst aan de zijkanten van, of onder de nagels en kunnen de nagelgroei verstoren. 

Langwerpige staafwratten, een verruca filliformis is een langwerpige (staafvormige) wrat. De filliforme wrat wordt ook gewoon door HPV (humaan papilloma virus) veroorzaakt. Anders dan de gewone wratten (verruca vulgaris) zitten filliforme wratten vooral in het gezicht; op de oogleden, op of rond de lippen en op de neus. Op een filliforme verruca, maar ook op een gewone verruca kan een cutane hoorn ontstaan.

Deze wratten zijn van het soort waarmee heksen in films en sprookjes worden uitgedost op kinnen of neuzen. Een staafvormige wrat heeft een vorm die lijkt op een vinger en is meestal vleeskleurig.

Orale wratten kunnen voorkomen op de lippen en zelfs aan de binnenzijde van de wangen. Ze bevatten papilloma-plaveiselcellen.

Genitale wratten is een seksueel overdraagbare aandoening en deze wratten groeien op de genitaliën. Genitale wratten kunnen mensen vatbaar maken voor baarmoederhalskanker of kanker van de penis of vulva. Raadpleeg je arts indien je genitale wratten hebt of als je hier niet zeker van bent.

Wortie is niet geschikt voor de behandeling van genitale wratten, orale wratten, periunguale wratten en langwerpige staafwratten.

Wratten op handen & vingers

Wratten komen vaak voor op vingers of handen. Hoewel wratten op sommige vlakken last kunnen geven, zijn wratten ondanks hun uiterlijk meestal onschuldig. Dit betekent echter niet dat ze simpelweg genegeerd mogen worden. De meeste mensen willen liever geen complicaties en willen niet dat wratten het aanzicht van hun huid verandert.

Gewone wratten of zaadwratten zijn kleine, korrelige goedaardige gezwelletjes op de huid, die meestal voorkomen op de vingers en handen. Deze wratten voelen hard aan en bevatten vaak kleine zwarte stipjes, die ook weleens zaadjes genoemd worden. Dit zijn kleine, verstopte en ingedroogde bloedvaatjes.   

Gewone wratten worden veroorzaakt door een virus en doorgegeven door aanraking. Kinderen en jonge volwassenen hebben meer kans om wratten te krijgen op vingers en handen. Na een tijdje verdwijnen ze meestal, maar veel mensen kiezen ervoor om ze weg te laten halen omdat ze er last van hebben of zich ervoor schamen.

Handwratten

Handwratten komen voor op de handen en voetwratten op voetzolen.
Gemiddeld genomen zijn handwratten klein en hebben ze ongeveer de grootte van een linze. Maar sommige wratten worden groter en handwratten kunnen soms in clusters groeien. Dan noemen we ze mozaïekwratten.  
In sommige wratten zitten er kleine zwarte stipjes. Sommige mensen noemen deze wratten  “zaadwratten”. Handwratten steken boven de huid van de hand uit. Het risico dat je een handwrat krijgt van een andere persoon is klein. Het risico van mensen om een wrat te krijgen verschilt: mensen met een zwakker immuunsysteem zijn gevoeliger voor wratten dan mensen met een actief immuunsysteem. Maar ook bij mensen met een gezond immuunsysteem kunnen wratten ontstaan. Bijna iedereen krijgt ooit in zijn leven wratten

Vingerwratten

Vingerwratten zijn kleine, knobbelige gezwelletjes op de vingers; afhankelijk van de plaats waarop ze voorkomen kunnen ze vlezig zijn. Wratten op vingers zijn er in vele vormen en afmetingen. Meestal zijn ze rond, wit en hebben ze een zwarte stip in het midden. Dit is een ingedroogd bloedvat. De bloedvaten groeien in de kern van de wrat en voorzien deze van bloed. Wratten op de handen en vingers zijn goedaardig. Wratten op vingers zijn meestal meer verheven dan op voeten. Wratten zijn meestal pijnloos, maar als de wrat groeit op een plek waar er zich een drukpunt bevindt, op een vinger of op de voetzolen, kan dit wel pijnlijk zijn. Door eraan te prutsen of bijten, kunnen ze gaan bloeden en verspreiden ze zich.

Verruca op de handen

Wratten en verruca zijn er in alle vormen en maten. Ze kunnen op elk lichaamsdeel voorkomen, maar komen het vaakst voor op de handen en voeten. Verrucae of voetwratten, zijn besmettelijke vergroeiingen van de huid, die ook op kunnen duiken op de handen. Ze komen voor bij ongeveer 5% van de kinderen en worden veroorzaakt door een subtype van het humaan papillomavirus, dat binnendringt via direct contact met de huid. Kinderen en tieners lopen het meeste risico, maar sommige mensen lijken hier meer vatbaar voor te zijn dan anderen. Voetwratten zijn kleine, knobbelige, soms bloemkoolvormige of vlezige gezwelletjes, afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden. Ze zijn rond, vaak wit en hebben een zwart puntje in het midden (van een bloedvat). Wratten zijn meestal pijnloos, maar wanneer ze groeien op plaatsen waar druk op komt zijn ze vaak wel pijnlijk.

hand

Wratten op de voeten

Voetwratten, ook wel bekend als plantaire wratten, worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. HPV komt veel voor en je kan er op veel plaatsen mee in contact komen. Het kan zich verspreiden van persoon tot persoon. Je kan ook besmet worden na contact met een oppervlak waarop het virus aanwezig is.

Dit kunnen warme, vochtige plaatsen zijn, zoals de binnenkant van een schoen, de vloer van een openbaar zwembad, van een sportzaal of doucheruimte. Het virus heeft vaak een incubatieperiode van enkele weken of maanden. Zodra deze periode voorbij is, kan een enkele wrat of zelfs een cluster van wratten op elk moment de kop opsteken. Het goede nieuws is dat, naar mate je ouder wordt, het minder waarschijnlijk is dat er nieuwe wratten ontwikkelen. Dit komt doordat het afweersysteem het HPV beter en eerder herkent en aanvalt, waardoor het wrattenvormende virus minder kans krijgt wratten te ontwikkelen.

Voetwratten kunnen plat en ruw zijn en zijn meestal duidelijk begrensd. Ze kunnen vlezig of een bruinachtige kleur hebben en hebben zwarte stipjes in hun kern. De zwarte stipjes zijn de uiteinden van uitgedroogde bloedvaten.  

Omdat wratten gevoed worden door bloed, kan het langer duren voor ze genezen. Dit vraagt geduld. Daar waar een likdoorn vaak wel binnen enkele dagen verdwenen is, moeten wratten met een krachtige behandelingsmethode behandeld worden. Deze behandeling verwijdert niet alleen de wrat maar ook de wortels ervan worden definitief vernietigd.

Teenwratten

Teenwratten maken deel uit van de humaan papillomafamilie. Net als likdoorns groeien voetwratten naar binnen in de voeten en tenen. Teenwratten zijn een soort van voetwratten. Voetwratten maken verbinding met de bloedbaan, zodat ze lang en gelukkig kunnen leven, aangezien ze houden van warme voeten.  
Voetwratten zijn zeer eeltig en hoornachtig en de wrat heeft een bloemkoolachtig uiterlijk met vele zwarte puntjes in de wrat. Ze bloeden gemakkelijk en de opbouw van eelt kan ervoor zorgen dat het oncomfortabel aanvoelt om erop te lopen.  

Voetwratten

Voetwratten, of verrucae, zijn een soort van wratten die zich op voetzolen ontwikkelen. Fysieke druk zorgt ervoor dat ze naar binnen groeien. Ze maken ook een verbinding met de bloedbanen zodat ze van zuurstof en voedingstoffen worden voorzien. Voetwratten houden van het klimaat op de voet.
Wratten komen in vele vormen en maten voor. Een wrat kan eruitzien als een klein bloemkooltje, een bultje met een ruw oppervlak op de teen, of kan vlakker zijn zoals voetwratten. Voetwratten kunnen op elk deel van de voet voorkomen. Hoe groter de eeltplek en wrat is, hoe pijnlijker het is om erop te lopen. Het voelt alsof je rondloopt met een steentje in je schoen. De druk die ontstaat door staan of wandelen zorgt ervoor dat de voetwrat het huidoppervlak in wordt geduwd. Er vormt zich een laag dikke, harde huid over de wrat, die lijkt op eelt. Soms zijn er donkere vlekjes zichtbaar onder het oppervlak van de wrat. Wratten bedekken huidplooien en lijnen in de huid. Dit is een manier om het verschil te zien tussen wratten en andere huidaandoeningen, zoals fibromen en moedervlekken.
Omdat wratten leven van ons bloed, kan het langer duren voor ze genezen. Dit vraagt wat geduld, terwijl men een likdoorn vaak wel binnen enkele dagen kwijt is. Wratten moeten met een krachtige behandelingsmethode behandeld worden, die niet alleen de wrat verwijderd, maar ook de wortels ervan definitief vernietigd.
Draag altijd slippers op gemeenschappelijk gebruikte plaatsen zoals sportzalen, zwembaden en kleedkamers, om besmetting te vermijden.

Verruca

De term “plantaire wratten” wordt gebruikt voor wratten die voorkomen op de voetzolen. De voetzool is het “plantaire” oppervlak. De Latijnse naam voor deze wratten is verrucae plantaris.  
Voetwratten komen soms voor op de hielen en tenen. Voetwratten zien eruit als harde, dikke plekjes huid met zwarte stipjes. Ze groeien vaak de huid in door het gewicht van de persoon, die de wrat de voetzool in duwt. Voetwratten kunnen pijnlijk zijn, vooral wanneer ze voorkomen op plaatsen op de voet waar het gewicht op rust bij het staan of lopen. Het komt vaak voor dat verrucae verstopte bloedvaten hebben, die eruit zien als zwarte stipjes in het midden, met een hard, wit gebied er omheen. 
Voetwratten (ook verrucae genoemd) bevatten één of meerdere gevoelige diepe wortels,  “myrmecia” genoemd, die naar binnen groeien in de voetzool.  

fot

Symptomen wratten

Wratten komen meestal voor op vingers, voeten of handen. Het kunnen kleine, vlezige of korrelige bultjes zijn. Ze zijn vleeskleurig, wit, roze of gebruind van kleur en kunnen ruw aanvoelen. Ze kunnen ook zwarte speldenpuntjes bevatten. De zwarte puntjes zijn kleine verstopte bloedvaatjes.

Verruca of wrat?

Wratten zijn kleine huidvergroeiingen die zich op/in de huid vormen. Verruca zijn een soort van wratten die voorkomen op de voetzolen en handen. Wratten en verrucae komen voor in alle vormen en afmetingen. Ze kunnen op elk lichaamsdeel voorkomen, maar komen het vaakst voor op de handen en voeten.

Hoe zien voetwratten eruit?

Voetwratten ontwikkelen zich op de voetzolen. Ze zijn wit en hebben vaak een zwart puntje in de kern. Meestal zijn ze plat. Ze kunnen pijnlijk zijn wanneer ze voorkomen op een deel van de voet dat gewicht draagt.

Hoe zien wratten eruit?

Wratten kunnen rond of ovaal zijn, maar sommige zijn ook lang en dun. Ze zijn meestal stevig en verhoogd. Ze hebben een ruw, onregelmatig oppervlak, dat lijkt op een bloemkool en sommige zijn glad. Wratten verschillen in afmeting, van minder dan 1 mm tot meer dan 1 cm diameter. Ze kunnen alleen of in groep voorkomen. De vergroeiingen kunnen pijnlijk zijn of veranderen van uiterlijk of kleur.

wortie

Jeukende wratten

Wratten zijn een vaak voorkomende huidaandoening die veroorzaakt wordt door een virus dat in kleine gezwelletjes/vergroeiingen op de huid veroorzaakt. Deze zijn meestal pijnloos, ze kunnen lelijk zijn, kunnen jeuken en kunnen klachten geven afhankelijk van de plaats waar ze voorkomen.
Waarom jeuken wratten? Wrijving op de wrat is een van de mogelijkheden. Als je voetwratten hebt, komt de huid en de wrat steeds in contact met uw schoenen en sokken. Of de wrat komt in contact met de vloer wanneer je blootsvoets rondloopt. Dit contact kan ervoor zorgen dat het gebied gaat jeuken. Een andere reden hiervoor is het virus dat de wrat veroorzaakt: HPV. Sommige HPV-virussen hebben ook jeuk als mogelijk symptoom.
Gewone wratten komen voor op zowel de handen als op andere lichaamsdelen. Wanneer dit soort wratten voorkomen op een deel van het lichaam waar constant wrijving optreedt, kan dit jeuk veroorzaken.
Vlakke wratten kunnen ook jeuk veroorzaken. Een voetwrat op de voetzolen komt in contact met sokken, schoenen of harde vloeroppervlakken. Dit kan voor jeuk zorgen. Subunguale en periunguale wratten, die voorkomen onder en rond vinger– en teennagels, kunnen ook jeuk veroorzaken.
Hoewel de bovenstaande types van wratten wat jeuk kunnen veroorzaken, zijn er twee specifieke soorten van wratten die een oncomfortabele drang tot krabben kunnen veroorzaken. Dit zijn: genitale wratten en molluscum contagiosum wratten. Genitale wratten, die in de schaamstreek of in/op de vagina of rond het anale of genitale gebied groeien, worden als erg jeukend beschouwd. Dit wordt veroorzaakt door een infectie met HPV en is één van de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen.
Molluscum contagiosum wratten hebben jeuk als voornaamste symptoom. Deze wratten worden soms ook waterwratjes genoemd. Ze komen voor op de huid van de borst, op de bovenkant van de dijen, in de buikstreek en soms ook op de slijmvliezen. In tegenstelling tot gewone wratten, heeft dit type een vleeskleurig uitzicht met een kuiltje in het midden en komen ze vaak voor in clusters. De besmetting gebeurt vaak in zwembaden, kinderdagverblijven, scholen en op de werkplaats. Dit soort van wratten is nauw verwant aan, en wordt veroorzaakt door een pokkenvirus.  

Zwarte wrat

Seborroïsche of zwarte wratten zijn altijd goedaardig en zijn dus geen kwaadaardig wratachtig uitgroeisel op de huid. Meestal hebben ze geen behandeling nodig. Seborroïsche wratten werden vroeger ouderdomswratten genoemd. Ze zien eruit als vettige of korstvormige vlekjes die vast lijken te zitten aan de huid. De kleur ervan varieert, maar meestal zijn ze donkerbruin of zwart.
Ouderdomswratten zijn meestal rond, maar ze kunnen ook ovaal zijn. Sommige seborroïsche wratten hebben een onregelmatige vorm. Hun afmeting kan variëren van ongeveer een centimeter tot verschillende centimeters in doorsnede. Seborroïsche wratten komen meestal voor het eerst voor rond de leeftijd van 40 jaar. Bij sommige families komen deze wratten meer voor. De echte oorzaak ervan is onbekend. Het komt vaak voor dat mensen meerdere seborroïsche wratten ontwikkelen wanneer ze ouder worden. Met het verstrijken der tijd, wordt elke wrat ook vaak wat groter en donkerder. Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen, behalve op de handpalmen en voetzolen. Ouderdomswratten verspreiden zich niet en zijn geen kankergezwellen. Het grote probleem is dat ze er soms lelijk uitzien, vooral wanneer ze zich ontwikkelen in het aangezicht.  

Bruine wratten

Bruine wratten zijn, zoals zwarte wratten, een vorm van ouderdomswratten, ook wel seborroïsche keratose genoemd. Zoals bij zwarte wratten is dit een basaal celpapilloom. Ouderdomswratten komen heel vaak voor en zijn onschuldige, vaak gekleurde, uitgroeisels op de huid. In het Nederland heeft meer dan de helft van de mannen en meer dan twee derde van de vrouwen minimaal één zwarte of bruine wrat. Ze komen ook voor bij jongere mensen. Ouderdomswratten zijn onschuldig, maar worden vaak als een last beschouwd. Deze wratten kunnen jeuken, ontsteken en je kan ermee aan kledij blijven hangen. Veel mensen vinden ze lelijk, vooral wanneer ze voorkomen in het gezicht. Ouderdomswratten hebben een ruw oppervlak en kunnen in kleur variëren van goudbruin tot middenbruin tot bijna zwart. Ze kunnen bij iedereen voorkomen, maar bij mensen met een donkere huidskleur kunnen ze ook voorkomen in de vorm van vele kleine donkerbruine of zwarte bultjes, vooral in het gezicht en de hals. In dergelijke gevallen wordt dit Dermatosis Papulosa Nigra genoemd. Ouderdomswratten kunnen reden tot ongerustheid geven, omdat ze kunnen gaan bloeden of ontstoken raken. Bij twijfel kan een biopsie van de huid uitgevoerd worden om de diagnose te bevestigen. Een individuele seborroïsche keratose kan met succes chirurgisch verwijderd worden.
De wratten verdwijnen meestal volledig na wegsnijden of na succesvolle behandeling van de onderliggende aandoening. In een enkel geval keren ze terug. Als de behandeling plaatsvindt in de huisartsenpraktijk, valt de behandeling onder de basiszorg.
Het is aan te raden om uw huisarts te consulteren als wratten pijnlijk zijn, zich snel vermenigvuldigen, invloed hebben op uw dagelijkse activiteiten, niet reageren op huismiddeltjes, of wanneer ze van uiterlijk of kleur veranderen.

Wat veroorzaakt wratten?

Verschillende HPV (humaan papillomavirus) -stammen kunnen wratten veroorzaken. Wratten hebben een ruwe textuur omdat het virus keratine vormt, een hard proteïne op de bovenlaag op de huid, dat snel groeit.

Het virus dat wratten veroorzaakt, kan doorgegeven worden door nauw huidcontact en door contact met handdoeken of schoenen die gebruikt zijn door mensen met wratten. Zodra een handdoek gewassen is, kunnen wratten niet meer geïnoculeerd worden. Het virus dat wratten veroorzaakt kan zich verspreiden naar andere lichaamsdelen wanneer de wrat beschadigd is door scheren, krabben of bijten. Op vingernagels bijten kan wratten doen verspreiden naar de vingertoppen en rond de nagels.

Wratten krijgen, heeft een relatie met het immuunsysteem. Sommige mensen ontwikkelen dit, wanneer ze in aanraking komen met HPV, terwijl bij anderen dit niet het geval is. Het risico om wratten te krijgen van een andere persoon is redelijk klein, maar het bestaat. Genitale wratten zijn veel besmettelijker. 

Een persoon met een beschadigde of natte huid, of die in contact komt met ruwe ondergrond heeft meer kans om besmet te worden. 

Hoe krijg je voetwratten?

Een HPV-virusstam kan voetwratten veroorzaken. Het virus dat wratten veroorzaakt kan doorgegeven worden door nauw huidcontact of door contact met handdoeken, sokken of schoenen. Een persoon met een beschadigde of natte huid, of die in contact komt met ruwe ondergrond, heeft meer kans om de infectie op te lopen. Iemand met een huidbeschadiging zoals wondjes, kloven of sneetjes op zijn voetzolen, heeft meer kans om voetwratten in of rond openbare zwembaden op te lopen.

Voetwratten en zwemmen

Een persoon met een beschadigde of natte huid, of die in contact komt met ruwe ondergrond heeft meer kans om de infectie op te lopen. Iemand met kloven, scheuren of sneetjes op zijn voetzolen heeft bijvoorbeeld meer kans om voetwratten te krijgen in of rond openbare zwembaden. Draag daarom slippers in gemeenschappelijke doucheruimten en bedek uw wrat met een waterdichte pleister wanneer je gaat zwemmen om te vermijden dat je anderen besmet.

bildworiute

Zijn wratten besmettelijk?

Het immuunsysteem van elke persoon reageert anders op HPV. Niet iedereen die ermee in aanraking komt ontwikkelt wratten. Zelfs mensen uit dezelfde familie kunnen anders op het virus reageren.

De HPV-stammen die voetwratten veroorzaken zijn niet heel besmettelijk. Het virus wordt dus niet gemakkelijk doorgegeven van de ene persoon aan de andere. Maar het virus gedijt goed in warme, vochtige omgeving. Wratten en voetwratten worden meestal veroorzaakt door direct huidcontact of door contact met oppervlakken die besmet zijn met het humaan papillomavirus (HPV).

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Dit zorgt voor een teveel aan keratine in de bovenste huidlaag wat een hard, ruw bultje vormt. Wratten verspreiden zich niet gemakkelijk, maar ze kunnen doorgegeven worden van de ene persoon naar de andere door nauw huidcontact of door contact met besmette voorwerpen of oppervlakken, zoals: handdoeken, scheerbenodigdheden, nagelvijlen, puimstenen, schoenen en sokken, gebieden rond zwembaden, vloeren van gemeenschappelijke kleedruimten, etc. Zodra handdoeken en andere gebruiksvoorwerpen, die in contact gekomen zijn met een wrat, zijn gereinigd of gewassen met zeep en gespoeld zijn, kunnen deze voorwerpen anderen niet meer besmetten met het wrattenvirus.

Het is moeilijk om wratten en voetwratten compleet te vermijden. Maar je loopt meer kans om besmet te worden als je huid nat en/of beschadigd is. Nadat je besmet bent, kan het weken of zelfs maanden duren voor er een wrat of voetwrat verschijnt. Wratten en voetwratten voorkomen is eenvoudig, maar iedereen komt op een bepaald moment in zijn leven in contact met het wrattenvirus HPV. Onthoud – er is geen reden om niet deel te nemen aan activiteiten, zoals sport of zwemmen, als je een wrat of voetwrat hebt. Maar het is een goed idee om ze met een pleister te bedekken. Je kunt beter niet blootsvoets naar openbare ruimte gaan. Het is beter een sok en/of schoeisel voor voetwratten dragen.

Zijn voetwratten besmettelijk?

Voetwratten worden veroorzaakt door een besmetting van de buitenste huidlaag van voetzolen met het humaan papillomavirus (HPV).

Er zijn meer dan 100 humaan papilloma virusstammen, maar slechts enkelen veroorzaken wratten op de voetzolen. Andere soorten van HPV veroorzaken eerder wratten op andere gebieden van de huid of op slijmvliezen. Het immuunsysteem van elke persoon reageert anders op HPV. Niet iedereen die met HPV in contact komt ontwikkelt wratten. Zelfs in dezelfde familie kunnen mensen verschillend reageren op het virus.

De HPV-virusstammen, die voetwratten veroorzaken, zijn niet zeer besmettelijk. Het virus wordt dus niet gemakkelijk doorgegeven van de ene persoon naar de andere door direct contact. Maar het virus gedijt goed in warme, vochtige omgevingen. Je kunt het virus dus oplopen door blootsvoets rond te lopen in zwembaden, gemeenschappelijke douches of kleedkamers. Wanneer het zich verder verspreidt, vanaf de eerste plaats van besmetting, kunnen er meer wratten ontstaan.

Het virus heeft “porte d’entree’ nodig, een punt waarop het de huid kan binnendringen, zoals:

 • Kloven in droge huid;
 • Snij –of schaafwonden;
 • In water geweekte huid;

Wrattenvirus

Het virus, dat wratten veroorzaakt, kan enkel doorgegeven worden door nauw huid-op-huidcontact, of door contact met handdoeken, sokken of schoenen. Een persoon waarvan de huid beschadigd of nat is, of die in contact komt met ruwe oppervlakken, heeft meer kans om de infectie op te lopen. Een persoon met wondjes, kloven of sneetjes op de voetzolen heeft bijvoorbeeld meer kans om voetwratten op te lopen in en rond openbare zwembaden. Het is heel moeilijk om contact met het wrattenvirus compleet te vermijden. De volgende preventiemaatregelen kunnen wratten en voetwratten helpen voorkomen:

 • Draag slippers in openbare douches;
 • Bedek uw wrat of voetwrat met een waterdichte pleister voor je gaat zwemmen;
 • Vermijd om wratten van andere mensen aan te raken en om handdoeken, sokken en schoenen te delen;
 • Krab of pulk niet aan uw wrat, aangezien er dan meer kans is op verspreiding;
 • Als je nagelvijlen of puimstenen gebruikt op uw wrat of voetwrat, gebruik deze dan niet op andere delen van uw huid;
 • Vermijd om over wratten op uw gezicht, benen of andere lichaamsdelen te scheren. Dit kan het virus dat wratten veroorzaakt doen verspreiden;
 • Vermijd krabben of bijten aan een wrat;
 • Vermijd nagelbijten;

Aangezien ieder immuunsysteem anders werkt, ontwikkelen sommige mensen wratten wanneer ze in contact komen met HPV, terwijl dit bij anderen niet het geval is. Het risico dat je wratten krijgt via een ander persoon is klein, maar het kan wel. Genitale wratten zijn veel besmettelijker.

fotwort

Lichaamswratten

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Er bestaan ten minste 100 verschillende vormen van HPV, die wratten kunnen veroorzaken op verschillende lichaamsdelen. Hoewel wratten er lelijk uit kunnen zien, zijn ze meestal onschuldig, wel kunnen ze zich verspreiden naar andere lichaamsdelen.

Ieders immuunsysteem reageert anders op wratten. Een persoon kan blootgesteld worden aan het virus en geen wratten krijgen. Anderen kunnen vele wratten tegelijkertijd krijgen. Wanneer je veel wratten tegelijk krijgt, kan het een goed idee zijn om bij uw huisarts langs te gaan. Een arts kan de beste behandelmethode helpen bepalen en bevestigen dat de bultjes die zich gevormd hebben op uw torso, gezicht en hals inderdaad wratten zijn.

Er zijn vier basistypes wratten (i.e., verschillende vormen van het virus verkiezen cellen op specifieke lichaamsdelen), waaronder:

 • Gewone wratten (het soort dat op handen en voeten groeit)
 • Voetwratten (deze groeien op voeten)
 • Vlakke wratten (groeien op handen, knieën en benen)
 • Genitale wratten(dit spreekt voor zich, ze groeien niet op uw genen!). Wortie is niet geschikt voor de behandeling van genitale wratten

Wratten op benen, knieën en ellebogen

Wratten die groeien als kleine, goedaardige en onschuldige gezwelletjes op de huid zijn vlakke wratten. Ze kunnen zich overal op de huid ontwikkelen, maar komen het vaakst voor op de knieën, benen, armen en ellebogen. Deze verdikte uitgroeisels van de huid zijn duidelijk begrensd. Ze komen vaak voor bij kinderen, maar ook volwassenen kunnen besmet worden met deze virale wratten. Ze zijn besmettelijk en de eerste 90 dagen kan je jezelf en anderen ook weer opnieuw besmetten. De meeste van deze waterwratjes zijn huidkleurig met een ruw of vlak oppervlak. Ze kunnen apart of in groepen voorkomen. Vaak verdwijnen ze zonder behandeling na zes maanden, maar ze kunnen soms tot een of twee jaar op de huid aanwezig blijven.

Wratten kunnen behandeling nodig hebben wanneer ze groter of pijnlijk worden. Veel mensen willen ze verwijderen om cosmetische redenen, vooral wanneer ze voorkomen op zichtbare lichaamsdelen.

woritee

Wratten en kinderen

Iedereen kan wratten krijgen, maar kinderen krijgen ze vaker dan volwassenen. Veel kinderen krijgen wratten, hoewel sommige kinderen ze helemaal nooit krijgen.

Dokters weten niet waarom sommige kinderen wratten krijgen en andere kinderen niet. Het zou kunnen zijn dat het immuunsysteem van sommige mensen, dat tegen infecties vecht, hen minder vatbaar maakt om wratten te krijgen. Het HPV-virus dat wratten veroorzaakt is een ziektekiem. Het houdt van warme, vochtige plaatsen, zoals kleine sneetjes, kloven  of krabwonden op de voeten. Zodra het virus een lekker warm plekje vindt op de huid, begint een wrat zich te ontwikkelen. Wratten kunnen gedurende vele maanden groeien – soms wel tot een jaar of meer – voor ze groot genoeg zijn om zichtbaar te worden. Dus wanneer je een wrat krijgt, weet je nooit wanneer je in contact gekomen bent met HPV. Als je een handdoek, oppervlak, of iets anders aanraakt dat gebruikt is door iemand met een wrat, kan je HPV krijgen. Kinderen die op hun vingernagels bijten of eraan pulken krijgen vaker wratten dan kinderen die dit niet doen. Dat is de reden waarom het belangrijk is om niet aan wratten te pulken, te wrijven of krabben, zowel bij jezelf als bij een andere persoon.

Jeugdwratjes

Vlakke wratjes worden ook jeugdwratjes genoemd, waarschijnlijk omdat kinderen ze vaker krijgen dan volwassenen. Deze wratjes zijn klein en hebben ongeveer de grootte van een speldenkop. Ze zijn gladder dan andere soorten van wratten en hebben een vlakke bovenzijde. Een vlakke wrat kan roze, lichtbruin of geel zijn. De meeste kinderen, die vlakke wratjes hebben, krijgen deze op hun gezicht, maar ze kunnen ook groeien op armen, knieën of benen. Er kunnen tot 100 vlakke wratjes in een cluster voorkomen. Deze wratjes worden veroorzaakt door een pokkenvirus.

child

Likdoorn vs. wrat

Mensen verwarren voetwratten/verrucae vaak met likdoorns omdat ze zo op elkaar lijken en ook op dezelfde plaatsen op de voeten voorkomen. Al lijken likdoorns en wratten op elkaar, ze zijn totaal verschillend. Wratten kunnen voorkomen op het hele lichaam, maar likdoorns vinden we alleen op de voeten.

De voornaamste verschillen tussen voetwratten en likdoorns zijn de plaats van voorkomen, het hoe ze eruit zien en het aantal.

Voetwratten komen voornamelijk voor op de hiel en de bal van de voet of onderaan de dikke teen. Likdoorns komen gewoonlijk voor tussen en op de top van de tenen, maar soms ook op de bal van de voet en de hiel. Een wrat zal een droog, korstig oppervlak hebben met kleine zwarte stipjes diep van binnen. Terwijl een likdoorn een dik, eeltig oppervlak zal hebben zonder zwarte stipjes. Wratten ontwikkelen zich vaak in clusters, terwijl likdoorns altijd alleen voorkomen en op verschillende plaatsen op de voet kunnen voorkomen. Voetwratten worden vaak doorgegeven door blootsvoets te wandelen in gemeenschappelijke plaatsen zoals openbare zwembaden en douches. Ze worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV) en zijn besmettelijk. Het virus kan de huid binnendringen via een sneetje en groeit dan naar binnen, wat verdikking en schade aan de huid veroorzaakt en ook zorgt voor het ontstaan van wratten.

Likdoorns treden meestal op wanneer een uitstekend bot in de voet tegen de binnenkant van de schoen drukt. De druk zorgt ervoor dat de huid verdikt op dat punt en creëert een hard oppervlak. Dit hard oppervlak wordt dan de kern van de likdoorn, die diep in de voet dringt. De likdoorn ontwikkelt zich kegelvormig vanaf dit punt naar binnen, wat op zijn beurt ook op de voet drukt en pijn veroorzaakt. Dit kan zeer oncomfortabel aanvoelen, alsof je rondloopt met een steen in uw schoen. Likdoorns zijn niet besmettelijk, wratten zijn dat wel. Wortie is niet geschikt voor de behandeling van likdoorns.

Jeugdwratjes

Vlakke wratjes worden ook jeugdwratjes genoemd, waarschijnlijk omdat kinderen ze vaker krijgen dan volwassenen. Deze wratjes zijn klein en hebben ongeveer de grootte van een speldenkop. Ze zijn gladder dan andere soorten van wratten en hebben een vlakke bovenzijde. Een vlakke wrat kan roze, lichtbruin of geel zijn. De meeste kinderen, die vlakke wratjes hebben, krijgen deze op hun gezicht, maar ze kunnen ook groeien op armen, knieën of benen. Er kunnen tot 100 vlakke wratjes in een cluster voorkomen. Deze wratjes worden veroorzaakt door een pokkenvirus.

feet

Geïnfecteerde wratten

Wratten worden veroorzaakt door virale infecties, maar kunnen soms gaan ontsteken. Dan komt er pus uit de wrat en deze kan gaan bloeden. De wrat is dan geïnfecteerd met bacteriën. Een wrat met pus wordt gewoonlijk behandeld met lokale of orale antibiotica en soms zal de huisarts hiervoor een combinatie van beide voorschrijven.

Wratten die pus bevatten zijn zeer besmettelijk en de infectie kan zich gemakkelijk verspreiden naar andere mensen en lichaamsdelen. Neem ook contact op met een arts, wanneer de wrat of de huid er omheen:

 • pijn doet;
 • rood is;
 • bloedt;
 • gezwollen is;
 • pus bevat;

Op een wrat met pus moeten warme kompressen gelegd worden om de ontsteking te genezen en de pus er beter uit te laten lopen. Een wrat met pus moet men nooit thuis doorprikken om de pus eruit te laten lopen, want dit zou de infectie erger kunnen maken en geeft een groot risico op verspreiding van het wrattenvirus. Een warm kompres kan verscheidene keren per dag toegepast worden, maar hiervoor moet wel elke keer een schoon kompres gebruikt worden, opdat bacteriën niet geherintroduceerd zouden worden in het gebied. Symptomen van wratten met pus kunnen plaatselijke ontsteking, roodheid, pijn en een hogere temperatuur op die plaats veroorzaken. Koorts, rillingen en spierpijn kunnen ook optreden wanneer de infectie het hele lichaam heeft getroffen.

De kleur van de pus kan variëren tussen een lichte strokleur tot donkerbruin of zwart. Rode of roze pus wordt veroorzaakt door een combinatie van bloed en pus. Dit is echter geen teken dat de infectie erger is dan wanneer er enkel pus zonder bloed zou zijn. Pus kan waterig zijn, maar ook dik en kleverig. De dikte of de hoeveelheid pus is ook geen indicatie van de ernst of het type van de infectie.

Wanneer een wrat met pus uit zichzelf leeg begint te lopen, dan moet het gebied voorzichtig gewassen worden met een milde zeep en warm water. Een vrij verkrijgbare antibacteriële zalf kan hierop aangebracht worden en het gebied moet afgedekt worden met een steriel verband. Wanneer er pus uit de wrat blijft komen, moet deze afgedekt blijven om de infectie niet te verspreiden en moet je contact opnemen met een arts.

Pijnlijke voetwratten

Verrucae zijn voetwratten die vooral voorkomen op de gebieden van de voet waar het gewicht van de persoon op rust (zoals de hiel en de bal van de voet). Ze kunnen pijn veroorzaken, vooral bij het lopen. Ook kunnen ze uiteindelijk rugpijn of pijnlijke benen veroorzaken door de veranderde houding of het lopen bemoeilijken. Er is meer kans dat een wrat op de voetzool voor ongemakken zorgt dan bij wratten op andere plekken, zoals de handen. Pijn is een reden om de wrat te behandelen. Wanneer je een voetwrat hebt en ook lijdt aan diabetes of een andere medisch probleem, heb je een grotere kans sneller infecties op te lopen. Die op hun beurt trager genezen. Het is verstandig om contact op te nemen met een arts als je een wrat hebt en een andere gezondheidsprobleem. Een voetwrat kan ontsteken. Bij mensen met diabetes genezen voetinfecties moeizaam.

chi