Hoppa till innehåll

Om vårtor

De flesta människor kommer att ha vårtor någon gång i livet. De är i allmänhet ofarliga och tenderar att försvinna på egen hand så småningom, men det kan ta månader eller år.

Vad är vårtor?

En vårta är en liten utväxt på en persons händer eller fötter. Den ser ut som en fast blåsa eller en liten blomkålsliknande utväxt och har en grov struktur. Vårtor är ofta hudfärgade och känns sträva, men de kan också vara mörka, bruna eller grå-svarta, platta, vårtliknande och släta. Vårtor kan ha hård ”vårtliknande” yta. Du kan ofta se en liten svart prick i mitten av varje fjällande fläck, på grund av ett koagulerat kapillärkärl. Det finns olika typer av virusvårtor. Vanliga vårtor uppstår oftast på baksidan av fingrar eller tår, och på knäna.

Vårtor orsakas av virus. Vårtor är den vanligaste typen av hudinfektion. De är infektioner i huden med humant papillomvirus. Vårtor är godartade, icke-cancerogena hudutväxter som utvecklas på huden. Fotvårtor är en typ av vårta som drabbar fötternas undersida.

De flesta människor kommer att ha vårtor någon gång i livet. De är i allmänhet ofarliga och tenderar att försvinna på egen hand så småningom, men det kan ta månader eller år. Hos barn försvinner 50 % av vårtorna inom 6 månader även utan behandling, och två tredjedelar av vårtorna är borta inom 2 år. De är mer envisa hos vuxna, men försvinner även där till slut.

Vad är en fotvårta?

Fotvårtor är en typ av vårta som drabbar undersidan av fötterna. Termen ”plantar warts” används på engelska för vårtor som uppträder under fötterna, eftersom ”plantar” betyder fotsula. De kallas även ”verrucas” på engelska, men på svenska helt enkelt ”fotvårtor”. Vårtor är den vanligaste typen av hudinfektion. De är infektioner i huden med humant papillomvirus.

Varför får man vårtor?

Vissa personer är mer benägna att få vårtor än andra. Vårtor är smittsamma och sprids lätt genom direktkontakt. Vårtor orsakas av ett virus som kallas humant papillomvirus (HPV). Viruset gör att det översta hudlagret växer snabbt och bildar en vårta. Man känner till mer än 100 undertyper av HPV. Det är mer sannolikt att bli smittad av ett av dessa virus när huden är skadad eller rispad på något sätt.

Vårtor kan spridas via direkt kontakt med vårtan eller något som vidrört vårtan. Detta kallas inokulering. Plana eller platta vårtor kan vara många och kan inokuleras genom rakning eller rispning. Du kan infektera dig själv igen genom att vidröra vårtan och sedan vidröra en annan del av kroppen. Du kan infektera en annan person genom att dela använda handdukar, rakhyvlar eller andra personliga föremål. När du har haft kontakt med HPV kan det ta många månader av långsam tillväxt under huden innan du upptäcker en vårta. Det är dock osannolikt att du kommer att få en vårta varje gång du kommer i kontakt med HPV.

wortie

Typer av vårtor

Vårtor är den vanligaste typen av hudinfektion. De är infektioner i huden med humant papillomvirus. Det finns mer än 100 olika stammar av humant papillomvirus.

Vanligtvis börjar vårtor växa efter infektion med en eller flera stammar av HPV. Viruset gör att de översta hudlagren växer snabbt och skapar den icke-cancerogena hudutväxten. Det kan vara svårt att skilja på vårtor och andra hudåkommor, såsom hudflikar, födelsemärken och aktinisk keratos. Kännetecknen och symptomen på vårtor beror på typen av vårtor. Det finns 8 kategorier av virusvårtor i allmänhet, vilka vanligtvis klassificeras både av deras placering på kroppen och av deras utseende.

Fotvårtor

Begreppet ”fotvårtor” används för de vårtor som uppstår på undersidan av dina fötter. På engelska kallas de ibland ”plantar warts” eftersom ”plantar” betyder fotsula. Dessa vårtor kallas även ”verrucas” på engelska eftersom det latinska ordet för dem är verrucae. Fotvårtor ser ut som hårda, tjocka fläckar på huden med svarta prickar. De växer vanligtvis tillbaka in i huden på grund av personens vikt, som trycker in vårtorna i fotsulan. Fotvårtor kan vara smärtsamma när man står eller går, särskilt när de förekommer på viktbärande områden av foten. Det är vanligt att fotvårtor har koagulerade blodkärl som visar sig som en svart prick i mitten, med ett omgivande hårt, vitt område. Fotvårtor innefattar en eller flera ömmande inåtväxande ”djupa vårtor” på fotsulan. Fotvårtor sitter ibland på hälen och tårna.

Mosaikvårta

En mosaikvårta är vanligtvis en grupp fotvårtor tätt grupperade tillsammans i ett litet område på foten. Mosaikvårtor uppstår oftast till följd av obehandlade vårtor som växer till en omkrets på ett par centimeter eller mer på foten. De sprids till klungor av flera vårtor. De utvecklas ofta på handflatorna och som fotvårtor på fotsulorna.

Platta/plana vårtor

Platta vårtor kallas även plana vårtor eller vattenvårtor. De är platta, släta och vanligtvis runda. Deras färg är vanligtvis gulaktig, brunaktig eller hudfärgad. Plana vårtor kallas ofta juvenila vårtor, förmodligen eftersom de oftast ses hos barn. De uppstår vanligtvis på ansiktet, händerna, halsen eller benen och tenderar att växa i betydande antal av 20 till 100 samtidigt i en klunga. Platta vårtor orsakas av HPV-viruset. Vattenvårtor eller mollusker orsakas av ett poxvirus

Frövårtor eller vanliga vårtor (verruca vulgaris)

Vanliga vårtor uppträder oftast på baksidan av fingrar eller tår samt på knäna. Vanliga vårtor kan lätt kännas igen på ytans grova, blomkålsliknande utseende. Vanliga vårtor kan uppträda var som helst på kroppen, men är vanligast på knogar, fingrar och armbågar. Dessa vårtor på händer och fingrar är förtjockade knölar. De kallas även papler eller plack. De kan ha några små svarta eller mörka prickar. Dessa prickar är koagulerade blodkärl. Ofta tror människor att prickarna är vårtans faktiska “frö”. Men så är inte fallet. Vanliga vårtor brukar inte orsaka något obehag såvida de inte sitter på områden som utsätts för friktion eller tryck.

Andra typer av vanliga vårtor

​Vårtor runt naglar växer ofta på sidorna av eller under naglarna och kan göra att naglarna växer snett.  

Trådformiga vårtor är den typ som häxor i filmer och sagoböcker har på sina hakor och näsor. En trådformig vårta har en fingerliknande form och är vanligtvis hudfärgad. Den växer ofta på eller runt munnen, ögonen eller näsan.

Orala vårtor kan drabba läpparna och även kindernas insida. De omfattar skivepitelcellspapillom. 

Genitalvårtor överförs ofta sexuellt och växer på könsorganen. Genitalvårtor predisponerar för livmoder-, penis- och vulvacancer. Besök din läkare om du har genitalvårtor eller om du är osäker. 

vårta

Hand- och fingervårtor

Det är vanligt att vårtor växer på fingrar och händer. Även om vårtor kan vara besvärande på vissa sätt är de flesta trots sitt utseende oftast ofarliga. Men detta betyder inte att vårtor helt enkelt ska ignoreras. De flesta personer vill inte utveckla komplikationer senare, och vill inte heller att vårtorna ska påverka deras huds utseende.


Vanliga vårtor, eller frövårtor, är små, korniga hudutväxter som oftast förekommer på fingrar och händer. Dessa vårtor känns sträva vid beröring. Vanliga vårtor eller frövårtor har ofta ett mönster av små svarta prickar – ibland kallade frön – som är små, koagulerade blodkärl.

Vanliga vårtor orsakas av ett virus och överförs genom beröring. Barn och unga vuxna är mer benägna att utveckla vanliga vårtor på händer och fingrar. Vanliga vårtor brukar försvinna efter ett tag, men många väljer att ta bort dem eftersom de tycker att de är besvärande eller pinsamma.

Handvårtor

Handvårtor förekommer på händerna och fotvårtor växer på fotens undersida.

Handvårtor är vanligtvis små, ungefär lika stora som suddgummit på en blyertspenna. Men vissa vårtor växer sig större. Ibland kan handvårtor växa i klungor; dessa kallas mosaikvårtor.

I vissa vårtor finns små svarta prickar, vilket får folk att kalla dem ”frövårtor”. Handvårtor skjuter upp ovanför huden på handen. Risken att smittas med en handvårta från en annan person är liten. Risken att drabbas av vårtor varierar också från person till person. Personer med ett försvagat immunsystem är mer mottagliga. Men personer med friska immunsystem kan också utveckla vårtor. Så gott som alla kommer att få vårtor någon gång i livet.

Fingervårtor

Fingervårtor är vanligtvis små, korniga utväxter på fingrarna, men kan också vara köttiga, beroende på var de befinner sig. Vårtor på fingrarna finns i en mängd olika former och storlekar. Oftast är de runda, vita och har en svart prick i mitten, detta är ett koagulerat blodkärl. Blodkärlen växer in i vårtans kärna för att förse den med blod. Vårtor på händer och fingrar är inte cancerogena. Vårtor på fingrarna syns vanligtvis mer tydligt än på fötterna. Vårtor är vanligtvis smärtfria, men om de växer på en plats där du har en tryckpunkt, på ett finger eller under fötterna, kan de vara smärtsamma. Barn hatar fingervårtor, särskilt den köttiga sorten; ingen vill ”hålla händer” på lekplatsen om du har en vårta. Om man pillar eller biter på vårtorna kommer de att blöda och tendera att sprida sig lättare.

Vårta på handen?

Vårtor förekommer i alla former och storlekar. De kan drabba alla delar av kroppen, men är vanligare på händer och fötter. Vårtor är smittsamma knölar som kan finnas på både fötter och händer, och de förekommer hos ca 5 % av alla barn. De orsakas av en typ av humant papillomvirus som kommer in genom direkt kontakt med huden. Barn och tonåringar är mest utsatta, men vissa personer tycks vara mer mottagliga än andra. Vårtor är antingen små, korniga utväxter eller köttiga sådana,beroende på var de förekommer. De är runda, ofta vita och har en svart prick i mitten (från ett blodkärl). Vårtor brukar inte göra ont (förutom de känslomässiga ärren), men kan vara smärtsamma om de växer på platser som utsätts för tryck. 

hand

Om fotvårtor

Fotvårtor orsakas av humant papillomvirus. HPV finns överallt. Det kan spridas från person till person, men du kan även infekteras genom att komma i kontakt med ytor där viruset finns.

Dessa inbegriper varma, fuktiga platser, som insidan av skon eller golvet i en allmän simbassäng, ett gym eller duschrum. Viruset har ofta en inkubationstid på flera veckor eller månader. Men när denna period är över kan en enda vårta eller till och med en klunga av vårtor framträda när som helst. Den goda nyheten är att ju äldre man blir, desto mindre sannolikt är det att utveckla nya vårtor. Detta beror på att kroppen får ett ökat immunsvar mot HPV-virus med tiden.

Fotvårtor är platta och grova och har oftast mycket tydliga kanter. De är köttiga eller brunaktiga till färgen och har små svarta prickar i mitten. De svarta prickarna är ändarna av torkade blodkärl.

Eftersom vårtor lever på vårt blod tar de lång tid att läka vilket kräver tålamod, till skillnad från liktornar som ofta kan försvinna på några dagar. Vårtor måste behandlas med en kraftig behandling som inte bara tar bort vårtan utan även tar död på roten till fotvårtan för gott. 

Tåvårtor

Tåvårtor är en del av humant papillom-familjen och precis som liktornar växer de inåt i foten och tårna. Tåvårtor är en typ av fotvårtor. Fotvårtor suger sig in i blodsystemet så att de kan leva lyckliga och under en lång tid, eftersom de älskar varma fötter.

Fotvårtor har många valkar och vårtan har ett blomkålsliknande utseende med en mängd svarta prickar i vårtan. De blöder lätt och uppbyggnaden av valkar kan göra fotvårtan obekväm att gå på

Fotvårtor

Fotvårtor är en typ av vårtor som drabbar undersidan av fötterna. Trycket får dem att växa inåt. Fotvårtor suger sig in i blodsystemet så att de kan leva lyckliga och under en lång tid, och de älskar varma fötter.

Vårtor förekommer i en mängd olika former och storlekar. En vårta kan framträda som en knöl med en sträv yta på tån, eller så kan den vara plattare som fotvårtor. Fotvårtor kan utvecklas var som helst på foten. När valken och vårtan blir större kan det göra ont att gå, ungefär som att gå med en sten i skon. När trycket från att stå eller gå trycker in en fotvårta under hudytan, bildas ett lager av tjock, grov hud, som liknar en valk över den. Ibland syns svarta prickar under vårtans yta. Vårtor täcker hudens linjer och veck, detta är ett sätt att skilja på vårtor och andra hudåkommor såsom hudflikar eller liktornar.

Eftersom vårtor lever på vårt blod tar de lång tid att läka och kräver tålamod, till skillnad från liktornar som kan försvinna på några dagar. Vårtor måste behandlas med en kraftig behandling som inte bara tar bort vårtan utan även tar död på roten till fotvårtan för gott.

Bär alltid badtofflor i allmänna områden som gym, simbassänger och omklädningsrum för att undvika att bli smittad.

Begreppet ”fotvårtor” används för de vårtor som uppstår på undersidan av fötterna. På engelska kallas de ibland ”plantar warts” eftersom ”plantar” betyder fotsula. De här vårtorna kallas även ”verrucas” på engelska.

Fotvårtor sitter ibland på hälen och tårna. Fotvårtor ser ut som hårda, tjocka fläckar på huden med svarta prickar. De växer vanligtvis tillbaka inåt i huden på grund av personens vikt, som trycker in vårtorna i fotsulan. Fotvårtor kan vara smärtsamma när man står eller går, särskilt när de förekommer på viktbärande områden av foten. Det är vanligt att fotvårtor har koagulerade blodkärl som visar sig som en svart prick i mitten, med ett omgivande hårt, vitt område.

Fotvårtor innefattar en eller flera ömmande inåtväxande ”djupa vårtor” på fotsulan.

fot

Vårtsymptom

Vårtor brukar uppstå på fingrar, fötter eller händer. De kan vara små, köttiga, korniga knölar. De kan vara hudfärgade, vita, rosa eller bruna och kännas sträva vid beröring, och de har spridda svarta prickar, som är små koagulerade blodkärl.

Fotvårta eller vanlig vårta?

Vanliga vårtor är små klumpar som utvecklas på huden. Fotvårtor är en typ av vårta som drabbar undersidan av fötterna och ibland sprids till händerna. Vårtor förekommer i alla former och storlekar. De kan drabba alla delar av kroppen, men är vanligare på händer och fötter.

Hur ser fotvårtor ut?

Fotvårtor utvecklas på fotsulorna. De är vita och har ofta en svart prick i mitten. Fotvårtor brukar vara platta. Vårtor kan göra ont om de sitter på en viktbärande del av foten.

Hur ser vårtor ut?

Vårtor tenderar att vara runda eller ovala, men vissa är långa och smala. De är oftast fasta och upphöjda. De har en sträv, oregelbunden blomkålsliknande yta och är ibland släta. Vårtor varierar i storlek, från mindre än 1 mm till mer än 1 cm i diameter. De kan framträda ensamt eller i en grupp. Utväxterna kan vara smärtsamma eller ändra utseende eller färg.

Kliande vårtor

Vårtor är en mycket vanlig hudåkomma orsakad av ett virus som resulterar i små utväxter på huden. De är vanligtvis smärtfria, men de kan vara fula och eventuellt börja klia eller vara besvärande beroende på var sitter.

Varför kliar vårtor? Friktion mot vårtan kan vara en orsak. Om du har fotvårtor är huden och vårtan i ständig kontakt med dina skor eller strumpor. Vårtan är även i kontakt med golvet när du går barfota. Denna kontakt gör att området kliar. En annan orsak är det virus som orsakade vårtan: HPV. Några av HPV-virusen har nämligen klåda som ett av sina symptom.

Vanliga vårtor framträder på händerna samt på andra delar av kroppen. Om denna typ av vårtor framträder på en del av kroppen som det kontinuerligt gnids mot kan det orsaka klåda.

Platta vårtor, eller fotvårtor, kan också orsaka klåda. En fotvårta framträder på fotsulan och är därmed i kontakt med strumpor, skor eller hårda ytor på golvet, vilket kan leda till klåda. Vårtor under eller runt naglarna på tår och händer kan också klia på grund av sin placering. Även om de ovanstående typerna av vårtor kan orsaka viss klåda finns det två specifika typer av vårtor som orsakar ett oangenämt behov av att klia sig. Dessa är genitalvårtor och mollusker. Genitalvårtor, som växer i blygdområdet, i/på vagina eller runt anal- eller genitalområdet, kliar mycket. Detta orsakas av HPV-infektion och är en av de mest utbredda sexuellt överförbara sjukdomarna.

Mollusker har klåda som sitt främsta symptom. Mollusker kallas ibland vattenvårtor. De framträder på huden på bröstkorgen, övre låren och buken, samt ibland på slemhinnorna. Till skillnad från vanliga vårtor har denna typ ett hudfärgat utseende med en grop i mitten och förekommer ofta i klungor. Infektioner sker ofta i simbassänger, daghem, skolor och på arbetet. Denna typ av vårtor är nära relaterad till och orsakas av ett poxvirus. 

Svart vårta

Seborroiska vårtor eller svarta vårtor är alltid godartade, alltså icke-cancerogena vårtutväxter som förekommer på huden. De brukar inte behöva någon behandling. Seborroiska vårtor brukade kallas åldersvårtor. De ser oftast ut som feta eller rostiga fläckar som verkar ha fastnat på huden. Färgen varierar men oftast är de mörkbruna eller svarta.

Åldersvårtor är vanligtvis runda men de kan även vara ovala. Vissa seborroiska vårtor har en oregelbunden form. Deras storlek kan variera från omkring en centimeter till flera centimeter i diameter. Seborroiska vårtor brukar först framträda runt 40 års ålder. Vissa familjer har en benägenhet att utveckla denna typ av vårtor. Den verkliga orsaken till seborroiska vårtor är okänd. Det är vanligare att utveckla flera seborroiska vårtor när du blir äldre. Med tiden brukar varje vårta växa något och bli mörkare. De kan uppstå var som helst på kroppen, förutom på handflatorna eller fotsulorna. Åldersvårtor sprids inte och de är inte cancerogena. Det största problemet är att de ibland kan vara fula, särskilt om de utvecklas i ansiktet. 

Brun vårta

Bruna vårtor är också seborroiska keratoser precis som svarta vårtor. Precis som svarta vårtor är detta ett basalcellspapillom. Seborroiska keratoser är mycket vanliga och ofarliga utväxter på huden och är ofta pigmenterade. I Storbritannien får mer än hälften av alla män och mer än en tredjedel av alla kvinnor minst en svart eller brun vårta. Vid 40 års ålder är 30 % av befolkningen drabbad. Vid 70 års ålder ökar detta till 75 %. Vårtorna förekommer också hos yngre personer. Seborroiska keratoser är ofarliga, men anses ofta vara en olägenhet. De kan klia, bli inflammerade och fastna på kläder. Många människor ogillar deras utseende, särskilt när de förekommer i ansiktet.

Seborroiska keratoser har en sträv yta, och varierar i färg från gyllenbrunt till mellanbrunt till nästan svart. De kan drabba vem som helst, men på mörkhyade personer kan de också framträda som flera små mörkbruna eller svarta knölar, speciellt på ansiktet och halsen; i sådana fall kallas detta Dermatosis Papulosa Nigra. Seborroiska keratoser kan orsaka problem genom att bli inflammerade eller blöda. Vid tvivel kan en hudbiopsi göras för att bekräfta diagnosen. Individuella seborroiska keratoser kan tas bort framgångsrikt. Dock kommer nya seborroiska keratoser fortsätta att framträda. Avlägsnandet kanske inte finansieras av försäkringskassan.

Du bör kontakta läkare om dina vårtor gör ont, förökar sig snabbt, stör din dagliga verksamhet, inte svarar på behandling i hemmet, eller om färgen eller utseendet ändras på någon av dem.

wortie

Varför får man vårtor?

Vårtor orsakas av olika stammar av HPV (humant papillomvirus). Vårtor har en grov struktur eftersom viruset bildar keratin, som är ett hårt protein, på det översta lagret av huden, och det växer snabbt.

Viruset som orsakar vårtor kan överföras genom nära hud mot hud-kontakt, samt genom kontakt med handdukar eller skor som använts av personer som har vårtor. När en handduk har tvättats kan den inte längre sprida vårtor. Viruset som orsakar vårtor kan spridas till andra delar av kroppen när vårtan skadas av exempelvis rakning, rispning eller bitning av vårtan. Att bita på fingernaglarna kan orsaka att vårtor sprids på fingertopparna och runt naglarna.

Huruvida man får vårtor eller inte är relaterat till immunsystemet. En del av oss utvecklar vårtor när vi kommer i kontakt med HPV, medan andra inte gör det. Risken att få vårtor från en annan person är ganska liten, men den finns. Genitalvårtor är mycket mer smittsamma.

En individ som har skadad eller våt hud, eller kommer i kontakt med grova ytor är mer sannolik att vara mottaglig för infektionen.

Hur får man fotvårtor?

Vårtor orsakas av olika stammar av HPV-virus. Viruset som orsakar vårtor kan föras vidare genom nära hud mot hud-kontakt, samt genom kontakt med handdukar, strumpor eller skor. En person med skadad eller våt hud, eller som kommer i kontakt med grova ytor är mer sannolikt mottaglig för infektionen. Till exempel är det vanligare att en person med rispor eller skärsår på fotsulorna smittas av fotvårtor i och omkring allmänna simbassänger.

Fotvårtor och simning

En person med skadad eller våt hud, eller med hud som kommer i kontakt med grova ytor, är oftast mer mottaglig för infektionen. Till exempel är det vanligare att en person med rispor eller skärsår på fotsulorna smittas av fotvårtor i och omkring allmänna simbassänger. Bär därför badtofflor i gemensamma duschar, och om du har en vårta ska du täcka över den med ett vattentätt plåster när du går för att simma för att undvika att smitta andra.

bildworiute

Smittar vårtor?

Varje persons immunsystem reagerar olika på HPV. Alla som kommer i kontakt med viruset utvecklar inte vårtor. Även personer inom samma familj reagerar olika på viruset. HPV-stammarna som orsakar fotvårtor är inte mycket smittsamma, så viruset överförs inte enkelt genom direkt kontakt från en person till en annan, men det trivs i varma, fuktiga miljöer. Vårtor orsakas ofta genom direkt hudkontakt eller kontakt med ytor som infekterats med humant papillomvirus (HPV).

Vårtor orsakas av humant papillomvirus (HPV). Detta orsakar att ett överskott av ett ämne som kallas keratin utvecklas i det översta hudlagret, vilket resulterar i en hård, grov knöl. Vårtor sprids inte lätt, men de kan överföras från en person till en annan genom nära kontakt eller kontakt med infekterade föremål eller ytor såsom: handdukar, rakhyvlar, nagelfilar eller pimpsten, skor och strumpor, områden runt simbassänger, golv i gemensamma omklädningsrum osv. När handdukar och andra redskap som kommit i kontakt med en vårta tvättas med tvål och sköljs, kan dessa föremål inte längre smitta andra med vårtviruset.

Det är svårt att helt förhindra vårtor. Men det är mer sannolikt att du smittas om din hud är våt eller skadad. Efter att ha blivit smittad kan det ta veckor eller månader innan en vårta framträder. Det är enkelt att förhindra vårtor, men alla kommer att komma i kontakt med vårtviruset HPV någon gång i livet. Kom ihåg – det finns ingen anledning att upphöra med aktiviteter såsom sport eller simning om du har en vanlig vårta eller en fotvårta. Det är dock en bra idé att täcka över vårtan med ett plåster. Om du går barfota i gemensamma utrymmen kanske du vill använda en fotvårtsstrumpa.

Smittar fotvårtor?

Fotvårtor orsakas av en infektion med humant papillomvirus (HPV) i det yttre hudlagret på fotsulorna.

Det finns mer än 100 stammar av HPV, men endast ett fåtal orsakar vårtor på fötterna. Andra typer av HPV är mer benägna att orsaka vårtor på andra delar av din hud eller på slemhinnorna. Varje persons immunsystem reagerar olika på HPV. Det är inte alla som kommer i kontakt med viruset som utvecklar vårtor. Även personer i samma familj reagerar olika på viruset.

HPV-stammarna som orsakar fotvårtor är inte mycket smittsamma. Viruset överförs alltså inte enkelt genom direkt kontakt från en person till en annan. Men det trivs i varma, fuktiga miljöer. Följaktligen kan du smittas av viruset genom att gå barfota runt simbassänger, i gemensamma duschar eller omklädningsrum. Om viruset sprider sig från det första infektionsstället kan fler vårtor framträda.

Viruset måste ha en inkörsport in i huden på foten, såsom:

 • Sprickor i torr hud
 • Skär- eller skrapsår
 • Hud som är våt, mjuk och skör efter att ha varit i vattnet en längre tid

Tips på hur man undviker vårtor

Viruset som orsakar vårtor kan föras vidare genom nära hud mot hud-kontakt, samt genom kontakt med handdukar, strumpor eller skor. En person vars hud är skadad, våt eller kommer i kontakt med grova ytor är ofta mer mottaglig för infektionen. Till exempel är det mer sannolikt att en person med rispor eller skärsår på fotsulorna smittas av fotvårtor i och omkring allmänna simbassänger. Det är svårt att helt undvika att komma i kontakt med HPV-viruset som orsakar vårtor. Genom följande försiktighetsåtgärder kan du förebygga vårtor:

 • Bär badtofflor i gemensamma duschar.
 • Täck över din vårta med ett vattentätt plåster när du går och simmar.
 • Undvik att vidröra andras vårtor, samt att dela handdukar, strumpor eller skor.
 • Dela inte dina handdukar, skor eller strumpor.
 • Skrapa eller pilla inte på din vårta eftersom det då är mer sannolikt att den sprider sig.
 • Om du använder nagelfilar eller pimpsten på din vårta ska du inte använda dessa på andra områden på huden.
 • Undvik rakning över vårtor på ansikte, ben eller andra delar av kroppen, eftersom detta kan göra att viruset som orsakar vårtor sprider sig.
 • Undvik att rispa eller bita i en vårta.
 • Bit inte på naglarna.

Eftersom vi alla har olika immunsystem utvecklar en del av oss vårtor när vi kommer i kontakt med HPV, medan andra inte gör det. Risken att få vårtor från en annan person är ganska liten, men den finns. Genitalvårtor är mycket mer smittsamma.

fotwort

Kroppsvårtor

Vårtor orsakas av humant papillomvirus (HPV). Det finns minst 100 olika former av HPV som orsakar vårtor i olika delar av kroppen. Även om vårtor kan vara fula är de i allmänhet ofarliga, även om de kan spridas till andra delar av kroppen.

Olika personers immunsystem reagerar olika på HPV. En person kan exponeras för viruset utan att utveckla vårtor. Andra kan ha många vårtor på en och samma gång. När du utvecklar många vårtor på en gång kan det vara värt att söka vård. En allmänläkare kan hjälpa till att bestämma det bästa behandlingsalternativet samt bekräfta att alla dessa knölar som har framträtt på överkroppen, ansiktet och halsen i själva verket är vårtor.

Det finns fyra huvudtyper av vårtor (dvs. olika former av viruset föredrar celler på specifika platser i kroppen), som inkluderar:

 • Vanliga vårtor (den typ som växer på händer eller fingrar)
 • Fotvårtor (dessa växer på fötterna)
 • Platta vårtor (växer på händer, knän och ben)
 • Genitalvårtor (växer på genitalier och runt anus)

Vårtor på ben, knän och armbågar

Platta vårtor är de vårtor som växer som små godartade, ofarliga hudutväxter på ben, knän och armbågar. De kan utvecklas var som helst på huden, men de vanligaste platserna omfattar knän, ben, armar och armbågar. Dessa förtjockade hudutväxter har en tydlig kant. De är vanliga hos barn, men även vuxna kan drabbas av dessa virusvårtor. De är smittsamma och inkubationstiden är 90 dagar. De flesta av dessa vattenvårtor är hudfärgade med en sträv eller slät yta. De kan förekomma ensamma eller i grupp. I många fall försvinner de på egen hand inom 6 månader utan behandling, men ibland kan de finnas kvar i ett till två år.

Vårtor kan kräva behandling om de blir större och smärtsamma. Många personer vill ta bort dem på grund av kosmetiska skäl, särskilt när de är sitter på delar av kroppen där de syns väl.

woritee

Vårtor och barn

Vem som helst kan få vårtor, men barn får dem oftare än vuxna. Många barn får vårtor, även om vissa barn inte får några alls. Läkarna vet inte varför vissa barn får vårtor. Det kan vara så att vissa personers immunsystem, som bekämpar infektioner, gör dem mindre benägna att få vårtor. HPV-viruset som orsakar vårtor är som andra mikrober.

Vårtviruset älskar varma, fuktiga platser som små skärsår eller skrapsår på dina händer eller fötter. När viruset hittar en trevlig varm plats på huden börjar en vårta utvecklas. Vårtor kan växa i många månader, ibland ett år eller mer, innan de är stora nog att synas. Så om du får en vårta kan du aldrig veta var du kom i kontakt med HPV. Om du rör vid en handduk, yta, eller något annat som någon med en vårta har använt eller rört, kan du smittas av HPV. Barn som biter eller pillar på sina naglar får vårtor oftare än barn som inte gör det. Därför är det viktigt att undvika att pilla, gnugga eller skrapa på en vårta, oavsett om den finns på en annan persons eller på din egen kropp.

Juvenila vårtor

Platta vårtor kallas också juvenila vårtor, förmodligen eftersom barn får dem oftare än vuxna. Dessa vårtor är små och ungefär lika stora som ett knappnålshuvud. De är slätare än andra typer av vårtor och har platta toppar. En platt vårta kan vara rosa, ljusbrun eller gul. De flesta barn som får platta vårtor har dem på ansiktet, men platta vårtor kan också växa på armar, knän eller händer. Det kan förekomma upp till 100 platta vårtor alla i en klunga tillsammans. Platta vårtor orsakas av ett poxvirus.

 Myt om paddor

Det finns ingen sanning i det gamla talesättet som säger: ”Du får vårtor om du lyfter upp en padda”. Så alla ni som älskar paddor – det är en myt att du kan få vårtor från att lyfta upp en padda. Inte ens från en vårtig padda. Vi säger inte att det är en bra idé att regelbundet bära omkring på paddor, men du kommer inte att få vårtor om du gör det. 

child

Liktorn eller vårta

Folk förväxlar ofta fotvårtor och liktornar, eftersom de ser så lika ut och även framträder på samma områden på fötterna. Även läkare har ibland svårt att göra en rätt diagnos. Men fotvårtor och liktornar är två helt olika saker. Vårtor kan finnas över hela kroppen, men liktornar finns bara på fötterna. De viktigaste skillnaderna mellan fotvårtor och liktornar består i deras plats, utseende och antal.

Fotvårtor

Fotvårtor förekommer främst på hälen och trampdynan eller på undersidan av stortån. Liktornar förekommer vanligtvis mellan och ovanpå tårna, men ibland kan de också framträda på trampdynan och hälen. En vårta har en torr, sträv yta med små svarta prickar djupt inuti medan en liktorn har en yta som är tjock och valkig och det finns inga svarta prickar. Vårtor utvecklas ofta i klungor medan liktornar alltid är ensamma och kan finnas på flera olika områden på samma fot. Fotvårtor sprids ofta när man går barfota på gemensamma ytor såsom i simhallar och duschar. De orsakas av humant papillomvirus (HPV) och är smittsamma. Direkt kontakt med viruset kan infektera din hud genom en skråma. Viruset växer sedan inåt, vilket orsakar förtjockning och skador på huden samt uppkomst av vårtor.

Liktornar

Liktornar framträder oftast när ett framträdande ben i foten trycker mot insidan av skon. Trycket får huden att tjockna precis vid denna punkt så att en hård yta skapas. Denna hårda yta blir sedan kärnan i liktornen som tränger in djupt i foten. Liktornen blir konformad med spetsen pekande inåt. Denna trycks i sin tur in i foten och orsakar smärta. Detta kan bli mycket obekvämt och göra att det känns som om du går med en sten i skon. Liktornar smittar inte, men det gör vårtor.

feet

Infekterade vårtor och blodvårtor

Vårtor orsakas av virusinfektioner, men de kan ibland blöda eller vara, vilket orsakas av bakterier. Behandling av en vårta med var innebär vanligtvis användning av lokal eller oral antibiotika, och ibland kommer din allmänläkare att rekommendera en kombination av båda.

Vårtor som innehåller var är mycket smittsamma, och infektionen kan lätt sprida sig till andra personer och till olika delar av kroppen. Kontakta även din allmänläkare om en vårta eller huden runt den:

 • Är smärtsam
 • Är röd
 • Blöder
 • Är svullen
 • Sipprar ut var

Varma kompresser ska läggas på en vårta med var för att underlätta läkning och hjälpa till att dränera den på var. Du ska aldrig sticka hål på en vårta hemma för att försöka dränera den på var, eftersom detta skulle kunna förvärra infektionen och få den att sprida sig. En varm kompress kan läggas på flera gånger om dagen, men en ren kompress ska användas varje gång för att undvika att återinföra bakterier i området. Symptom på en vårta med var kan också inkludera inflammation på stället, rodnad, smärta och en temperaturökning över området. Feber, frossa och värk i kroppen kan också uppstå om infektionen blir systemisk.

Färgen på varet kan variera mellan ljusgult och mörkgrönt eller till och med svart. Rött eller rosa var orsakas av en kombination av blod och var, men detta tyder inte på en mer allvarlig infektion än vid var utan blod. Dessutom kan var antingen ha en vattnig konsistens, eller vara tjockt och klibbigt. Återigen är konsistensen eller mängden av var inte en återspegling av infektionens svårighetsgrad eller typ.

Om en vårta med var börjar tömmas av sig själv ska området tvättas varsamt med mild tvål och varmt vatten. En receptfri antibakteriell salva kan sedan appliceras, och området ska täckas med ett sterilt förband. Om vårtan fortsätter att dränera var ska du hålla den täckt för att undvika spridning av infektionen, och meddela din allmänläkare. 

Smärtsam fotvårta

Fotvårtor förekommer oftast på fötternas tryckbelastade områden (hälen och trampdynan) där de kan orsaka smärta, särskilt vid promenader. Ibland kan detta leda till ben- eller ryggsmärta till följd av förändrad kroppshållning eller gångstörning. Det är mer sannolikt att en vårta på fotsulan orsakar obehag än vårtor på andra områden, såsom händerna. Smärta är skäl att överväga behandling. Om du har en fotvårta och även har diabetes eller någon annan sjukdom som gör dig mottaglig för infektioner eller gör att de tar lång tid att läka ska du kontakta din läkare. En fotvårta kan bli infekterad. Hos personer med diabetes läker inte fotinfektioner enkelt.

chi